Spotkanie z motocyklistami w ramach klubu dyskusyjnego "Wszyscy jesteśmy dobrzy"

25.04.2017 r.

W dniu 24 kwietnia odbyło się spotkanie w ramach 4 edycji klubu dyskusyjnego „Wszyscy jesteśmy dobrzy” otwartego oficjalnie przez p.dyrektor Jolantę Walczak i p.pedagog Ewę Jakubowską. Nasi goście dopisali. Przyjechali na różnych motocyklach. Przywieźli ze sobą rewelacyjną pogodę, dlatego całość mogła się odbyć (tak jak zaplanowano) na boisku szkolnym. Odwiedzili nas przedstawiciele Etyliniarzy –stowarzyszenia ze Środy Wlkp.- Dawid i Konrad, którzy opowiadali młodzieży o swojej działalności na rzecz innych potrzebujących osób m.in. Domu Dziecka w Bninie i szpitala w Środzie Wlkp. Przyjechał ksiądz Jacek z Lubonia, rodzice naszych uczniów, policjanci z Komendy Policji w Poznaniu- na policyjnych motocyklach oraz liczni przyjaciele pedagog szkolnej.       Nasi goście podzielili się z nami swoimi spostrzeżeniami i refleksjami wynikającymi z długoletniego korzystania z motocykli. Najbardziej podkreślali konieczność takich relacji między użytkownikami dróg  oraz zasad kultury, które zapewnią wszystkim maksymalne bezpieczeństwo. Mówili, z czego to wynika. Młodzież miała możliwość pytania w  bezpośrednich rozmowach o ubiór, wyposażenie motocykli, wyjazdy wakacyjne itp. Uczestnikami byli również nasi nauczyciele: p.W.Stankiewicz,  p.J.Taberska, ks. R.Nowak, p.A.Trąbała, p.M.Szmyt, p.J.Chęcińska, p.K.Pilarska. Przyłączył się do nas także p.J.Nowacki z "Wieści Lubońskich", którego zainteresowały spotkania w ramach naszego klubu. Uczestnicy zostali poczęstowani kawą i ciastem z kawiarenki, którą zorganizowały nauczycielki: p.Ewa Frąckowiak, p.Jolanta Skowrońska i p.Aneta Łukomska. Zrozumiałe było początkowe onieśmielenie uczniów, ale kiedy pojawiła się możliwość bezpośredniego kontaktu z kierowcami i ich maszynami „puściły lody”, a niektórzy nawet spróbowali jazdy w roli „plecaczka”. Było miło, a najważniejsze, że trochę więcej dowiedzieliśmy się o zachowaniach, które mogą chronić nasze bezpieczeństwo na drogach. 

Ewa Jakubowska
Uczniowie