WIR SPRECHEN ȔBER ŐKOLOGIE

28.05.2013 r.

Uczniowie klasy 3 d wykorzystali na lekcji języka niemieckiego wiadomości zdobyte podczas realizacji projektu „Comenius”. Bardzo ważną jego częścią okazała się tematyka związana z ochroną naszego środowiska. Tradycją stało się m.in. sadzenie drzew w każdym odwiedzanym przez młodzież kraju. Teraz rozmawialiśmy po niemiecku o ekologii. Czytaliśmy także teksty związane projektem. Postanowiliśmy wykonać plakat, na którym zostały umieszczone wyniki przeprowadzonej ankiety. Pytania związane były z oszczędzaniem wody, prądu oraz udziałem w akcjach ekologicznych. Nie zabrakło tam też krótkiego opisu „Comeniusa” oraz tego, co można robić dla środowiska. Te lekcje były bardzo ciekawe. Poszerzyliśmy swoje możliwości językowe i zdobyliśmy cenne wskazówki o ekologicznym życiu. Mamy nadzieję, że przez swoje działania chociaż trochę ratujemy naszą planetę.

Dagmara Czajka i Kinga Kaczmarek
Uczniowie