Ważne spotkania zawodoznawcze - wskazówki dla przyszłych dziennikarzy i zawodowych żołnierzy

14.03.2017 r.

9 marca, w ramach zajęć zawodoznawczych, odwiedził nas Adrian Mieszała- nasz absolwent, osoba o niezwykłej  pasji  dziennikarskiej. Adrian opowiedział o swojej karierze i o tym, co robi z wielkim zaangażowaniem. Otóż, uczy się w Liceum w Puszczykowie, ale też pracuje jako dziennikarz w telewizji i radio. Dziennikarz to osoba zajmująca się przygotowywaniem i prezentowaniem materiałów w środkach masowego przekazu. Pierwotnie termin ten oznaczał osobę piszącą teksty w gazetach, ale  wraz z rozwojem środków masowego przekazu objął także osoby zajmujące się przygotowywaniem materiałów w radiu, telewizji i Internecie. Obecni na spotkaniu z wielkim zaangażowaniem i zaciekawieniem słuchali, jak w młodym wieku można doskonale realizować swoje pasje.
Dziękujemy za wiele cennych wskazówek, które Adrian nam przekazał!
Z kolei 13 marca gościliśmy w szkole Pana Piotra Kozłowskiego. Ojciec naszego kolegi Sebastiana opowiedział nam o pracy żołnierza zawodowego. Pan Kozłowski jest starszym oficerem i na co dzień pracuje w Jednostce Wojskowej w Bydgoszczy. Zachęcał do podjęcia studiów, bo to jeden z warunków dobrej pracy. Mówił też, jak ważna jest nauka języka obcego- szczególnie języka angielskiego, dzięki któremu żołnierz zawodowy ma możliwość podróżowania po całym świecie. Dziękujemy za  poświęcony nam czas Ii przekazanie informacji o ścieżce zawodowej! 

 

Alicja Malujda 3c, Natalia Brodowska 3b
Uczniowie