Ważne spotkania poświęcone koncepcji pracy szkoły

6.03.2013 r.

Odbyły się dwa kolejne spotkania poświęcone koncepcji pracy szkoły. 27 lutego drugi raz debatowali uczniowie - reprezentanci poszczególnych klas. Miały miejsce gorąca dyskusja i owocne warsztaty. Młodzież i tym razem zaprezentowała wiele ciekawych propozycji. Z kolei 4 lutego swoje pomysły na szkołę omawiali rodzice uczniów ze wszystkich klas. P. dyrektor zaprezentowała wnioski z rozmów przeprowadzonych w czasie wywiadówek. Na bazie tych uwag dyskutowano na temat bliższych i dalszych celów, które należy osiągnąć. Wiele miejsca poświęcono także  codziennym sprawom, które - co zrozumiałe - są bardzo ważne dla uczniów i ich rodziców. Wszystkie propozycje, zarówno młodzieży, jak i dorosłych, zostaną wykorzystane przy tworzeniu ostatecznej wersji koncepcji pracy Gimnazjum nr 2 w Luboniu.

Dyrekcja serdecznie dziękuje gimnazjalistom i ich rodzicom za udział w debatach, a nauczycielkom: p. Ewie Frąckowiak i p. Joannie Taberskiej za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu spotkań.

G2
Uczniowie