Warsztaty "Spójrz inaczej" dla nauczycieli

Nauczyciele nie tylko nauczają! Nieustannie sami uczą się, zdobywając nowe kompetencje, w tym wychowawcze. Dwunastoosobowa grupa pedagogów z SP5 w dniach 14 i 15 grudnia wzięła udział w pierwszej części szkolenia warsztatowego dla realizatorów programu wychowawczo-profilaktycznego "Spójrz inaczej". Prowadził je p.Andrzej Kołodziejczyk, socjolog, trener-superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, współautor koncepcji. Program, pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne, stanowi profilaktykę dotyczącą całego procesu powstawania negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży. Uczy uczniów rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb i wyrażania emocji w konstruktywny sposób, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności  dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w przyszłości nie sięgały w tym celu po środki uzależniające. 

Jolanta Walczak
Uczniowie