Warsztaty o prawach człowieka

7.11.2013 r.

7 listopada 2013 r. odbyły się warsztaty prowadzone przez p. Marię Lebiodę nt. praw człowieka. Uczestnikami zajęć byli uczniowie, którzy realizują w naszej szkole projekt edukacyjny: „Czy prawa człowieka są potrzebne"? Młodzież dowiedziała  się, co to znaczy, że prawa człowieka są naturalne, nienaruszalne i niezbywalne. Uczniowie poznali także prawa, które każdemu z nas przysługują. Dowiedzieli się, kiedy i w jakich okolicznościach została uchwalona Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i jak ważne zapisy się w niej znajdują. To ciekawe spotkanie pomogło nam dobrze przygotować się do kolejnych działań w ramach realizowanego przez nas projektu, którego zwieńczeniem będzie już kolejny w naszym gimnazjum Maraton Pisania Listów Amnesty International - 13.12.2013 r. 
 

Paulina Hącia
Uczniowie