Warsztaty CREO dla wolontariuszy

14.10.2015 r.

14 października odbyły się w naszej szkole warsztaty dotyczące starości. Uczestniczyło w nich ponad osiemdziesięcioro wolontariuszy. Prowadzące zajęcia, przedstawicielki Stowarzyszenia CREO, rozpoczęły ćwiczenia od „burzy mózgów” - uczniowie podawali hasła kojarzące się ze starością. Zadanie to pozwoliło na samodzielne zdefiniowanie tematyki zajęć. Kolejnym etapem był film „Drogi Dwudziestoletni”, w którym seniorzy udzielali dobrych rad sobie samym, gdyby mogli cofnąć się do przeszłości. Obraz ten stał się okazją do dyskusji wśród uczniów. Każdy z nich w następnym ćwiczeniu  pracował nad osią czasu, na której planował swoje życie, a także zaznaczał granice pomiędzy młodością i starością. Po wykonaniu tego zadania uczniowie dzielili się w grupach swoimi spostrzeżeniami. Ostatnim punktem warsztatów było opracowanie pomysłów na zajęcia międzypokoleniowe, które moglibyśmy realizować w naszym mieście i szkole. Bardzo dziękujemy przedstawicielkom CREO za poświęcony czas i czekamy na kolejne spotkania.

Paulina Hącia
Uczniowie