Wakacje jeszcze trwają, a nauczyciele i pracownicy obsługi doskonalą praktyczną znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy

28.08.2019 r.

W dniach 27.08 i 28.08 wszyscy nauczyciele i pracownicy obsługi odbyli szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Zapoznaliśmy się z podstawowymi zasadami ratowania zdrowia i życia - nie tylko słuchając, ale przede wszystkim biorąc udział w praktycznych ćwiczeniach. Tematyka szkolenia skupiała się wokół resuscytacji krążeniowo – oddechowej z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego oraz pierwszej pomocy w stanach nagłych, tj. zawał, udar mózgu, atak epilepsji, omdlenia, utrata przytomności, urazy kostne, zabezpieczanie ran, pomoc dziecku z cukrzycą, pozycja boczna bezpieczna. Wszyscy uczestnicy pod okiem ratowników medycznych przećwiczyli procedury postępowania i udzielania pierwszej pomocy.                                                                                      

Jolanta Skowrońska
Uczniowie