W Europejskim Dniu Prawnika

2.01.2016 r.

Uczniowie klasy 3 c poszerzali swoją świadomość prawną podczas lekcji WOS-u z mecenas Edytą Wojciechowską. 18.12.2015 r. pani adwokat przeprowadziła zajęcia w naszej szkole z okazji Europejskiego Dnia Prawnika. Tematem prelekcji były kwestie odpowiedzialności cywilnoprawnej osób, które mają ukończone 13. lat i ograniczoną zdolność do czynności prawnej. Pani mecenas omówiła też przykłady czynów niedozwolonych  sprawców, którzy zgodnie z przepisami kodeksu karnego podlegają odpowiedzialności karnej po ukończeniu 17. roku życia. Przestrzegała uczniów przed błędami, które można popełnić, nie przestrzegając prawa, a których skutki mogą doprowadzić do komplikacji życia i utrudnień związanych z zatrudnieniem w tych zawodach, gdzie konieczne jest zaświadczenie o niekaralności. Pani adwokat scharakteryzwoała też specyfikę każdego z zawodów prawniczych i ścieżkę kariery zawodowej prawnika.

           

 

Romana Kłos
Uczniowie