W 40.rocznicę wyboru papieża Jana Pawła II

21.10.2018 r.

16 października obchodziliśmy 40 rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Papieża. Święty Jan Paweł II został wybrany na Patrona Szkoły jednogłośnie przez całą społeczność: uczniów, rodziców i nauczycieli. Uczciliśmy tę ważną rocznicę audycją przygotowaną przez uczniów klasy 3e i p.Małgorzatę Wagner. Piękne dekoracje zadbali p.Dorota Mucha i p.Sławomir Wojciak. W szkole odbyły się dwa konkursy: plastyczny oraz wiedzy o św. Janie Pawle II. Oto laureaci: 
KONKURS PLASTYCZNY: I miejsce Julia Malko 7b, II miejsce Martyna Janiszewska 6a, III miejsce Gabriela Kobielska 6a.
KONKURS WIEDZY O PAPIEŻU: kategoria kl4-6: I miejsce Zuzanna Kowalewska 5a, II miejsce Tomasz Jankowski 5c, III miejsce Antonina Kocur i Alicja Wysocka 5a; kategoria kl. 7-3gim: I miejsce Mateusz Józefiak-Piróg 7b, II miejsce Marta Przybysz 8c, III miejsce Milena Kozłowska 7b. 

Jolanta Walczak
Uczniowie