Uroczystość zakończenia nauki przez klasy trzecie

26.06.2014 r.

W czwartkowe popołudnie (26.06) odbyła się uroczystość zakończenia nauki przez klasy trzecie. P. dyrektor Jolanta Walczak oraz p. burmistrz p. Rafał Marek skierowali do uczniów ciepłe słowa. Następnie odbyła się ceremonia przekazania sztandaru klasie 1c (najwyższa średnia wśród klas pierwszych), która złożyła ślubowanie. Później dyplomy i nagrody odebrali: Wiktoria Walla 3c oraz Patryk Matusiak 3c za najwyższe wyniki w nauce w cyklu trzyletnim, Joasia Czyżak 3a i Jakub Lesiński 3e (laureaci), Wiktoria Walla 3c, Iga Skrzypczak 3a, Patryk Matusiak 3c, Piotr Szkudlarek 3b, Paweł Machalski 3b, Łukasz Zawiski 3b i Maksymilian Kęziora 3d za najwyższe wyniki z egzaminu gimnazjalnego, osoby wpisane do Złotej Księgi oraz wszyscy uczniowie, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem albo aktywnie działali na rzecz klasy lub szkoły. P. dyrektor podziękowała rodzicom i wraz z wychowawcami klas wręczyła listy pochwalne i gratulacyjne. Później nagrodzono laureatów konkursów i sportowców. Uroczystość zakończyła się częścią artystyczną przygotowaną przez klasę 2e i pokazem diaporam prezentujących slajdy z życia poszczególnych klas trzecich. 

G2
Uczniowie