Uroczyste zakończenie nauki przez uczniów klas trzecich

23.06.2017 r.

23 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia nauki przez trzecioklasistów. Przybyli na nią uczniowie, nauczyciele oraz goście: Burmistrz p.Małgorzata Machalska, p.Barbara Grochal koordynator współpracy z Hospicjum Palium, Prezydium Rady Rodziców z przewodniczącym p.Mironem Kozłowskim i rodzice trzecioklasistów. Podczas ceremonii poczet sztandarowy klasy 3h (Hania Godera, Natalia Traczyk, Michał Konieczny)- przekazał opiekę nad sztandarem klasie 1g, która uzyskała najwyższą średnią ocen w klasyfikacji rocznej. Do uczniów przemówili: p.dyrektor, p.Burmistrz i p.przewodniczący RR. Do nauczycieli i innych pracowników szkoły ze słowami wdzięczności zwrócił się Błażej Lechna 3g, a piękne podziękowanie dla rodziców słowami przekazała Julia Lasecka 3g. Wręczyliśmy nagrody: uczniom z najwyższymi wynikami w nauce oraz na egzaminie gimnazjalnym, laureatom konkursów, osobom aktywnie działającym w Samorządzie Uczniowskim i w swoich klasach, sportowcom oraz wolontariuszom. Pozdziękowaliśmy i pogratulowaliśmy rodzicom. Klasy drugie przekazały odchodzącym koleżankom i kolegom drobne upominki. Na zakończenie uczniowie klasy 2f zaprezentowali humorystyczny program artystyczny. Rolę prowadzących wspaniale wykonywały Zosia Wrzaskowska 2f oraz Ola Pawlak 2f, a nad całością czuwała p.Jolanta Skowrońska. Jutro trzecioklasiści odbiorą świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu OKE. 

Jolanta Walczak
Uczniowie