Uroczyście i patriotycznie - Konkurs "Nasze hymny"

22.11.2016 r.

W naszej szkole często podejmowane są działania klasowe. Tym razem to uczniowie klas pierwszych aktywnie uczestniczyli w II Szkolnym Konkursie Muzycznym pt. "Nasze hymny". W nowym roku szkolnym od pierwszych zajęć lekcje muzyki rozpoczynały się śpiewaniem "Mazurka Dąbrowskiego". Uczniowie, którzy mają szczególne możliwości wokalne oraz umiejętności gry na instrumencie muzycznym, jak gitara, keyboard, flażolet, przygotowali się pod opieką nauczycielki muzyki p.Doroty Muchy do udziału w konkursie. W jego ramach były wykonane pieśni "Rota" i "Mazurek Dąbrowskiego". Każda klasa miała okazję przedstawić swoje indywidualne opracowanie pieśni. Pojawiły się również elementy choreografii. W komisji zasiedli: p.wicedyrektor  Katarzyna  Pilarska, nauczyciele: p.Małgorzata Wagner, p.Katarzyna Wilińska-Jóźwiak, p.Katarzyna Urbaniak, p.Magdalena Szmyt, p.Ewa Rubisz, p.Monika Siwek, p.Justyna Szczodrak. Do jury zaproszono także gościa p.Ewę Szymańską–Drzewiecką, która jest członkiem Orkiestry Filharmonii Poznańskiej. Uczniów reprezentował przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Błażej Lechna. Każda klasa miała swojego dyrygenta, którego zadaniem było poprowadzenie grupy klasowej w jednolitym tempie, skoordynowanie działań poszczególnych instrumentalistów grających, np. na werblu, gitarze, flażolecie, skrzypcach oraz grupy śpiewającej. Dla podkreślenia powagi wykonywanej pieśni uczniowie ubrani byli w strój galowy przyozdobiony kotylionem. Udział w tym wydarzeniu był ważny ze względu na edukację muzyczną, ale także na kształtowanie patriotyczne naszej młodzieży.
Po obradach, jury postanowiło przyznać: 1.miejsce – klasa 1g, 2.miejsce klasy:1 c, e, 3.miejsce  klasa 1f, d; wyróżnienie klasy 1b, a.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie!

Dorota Mucha
Uczniowie