Uczymy się poza klasą – warsztaty w Muzeum Martyrologicznym

27.03.2018 r.

Nową wiedzę i umiejętności zdobywamy nie tylko na lekcjach w szkole, ale również poza klasą, korzystając z dostępnej oferty edukacyjnej kin, muzeów, teatrów  i innych  instytucji kultury. W dniu 23 marca klasa 7d i 27 marca w ramach lekcji języka polskiego uczniowie z 7c uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych „Żydzi: kultura i tradycje” w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie. Zajęcia, prowadzone przez p.Paulinę Matuszewską, składały się z części wykładowej na temat tradycji  i obyczajowości  Żydów (ilustrowanej slajdami oraz eksponatami), a także części warsztatowej, podczas której uczniowie wykorzystywali zdobyte wiadomości, tworząc kalendarz i wykonując ilustracje ukazujące najważniejsze święta żydowskie i elementy kultury, takie jak stroje, alfabet czy symbole religijne. Nad stworzeniem kalendarza uczestnicy zajęć pracowali w grupach, na koniec przedstawiciele każdego zespołu prezentowali wykonane kartki z kalendarza, dokonując tym samym podsumowania zdobytych w toku zajęć wiadomości.

Magdalena Madajczyk-Głowacka
Uczniowie