UCZNIOWIE WYBRALI WŁADZE I OPIEKUNKI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA NOWY ROK SZKOLNY

30.09.2013 r.

Komisja wyborcza (Marta Pawlak, Adrian Mieszała, Dawid Książkiewicz) policzyła głosy oddane 27 września. Nad prawidłowym przebiegiem liczenia czuwała p. Katarzyna Wilińska-Jóźwiak. Na 522 głosy 503 były ważne, 19 - nieważnych. Najwyższy wynik osiągnęła Marta Pokryszka z klasy 3a (136 gł.), na drugim miejscu znalazł się Jakub Lesiński z klasy 3e (100 gł.), zatem oni obejmą na cały rok szkolny funkcję przewodniczącej i zastępcy przewod. Samorządu Uczniowskiego. W tym samym głosowaniu wybrano także opiekunki SU: p. Ewę Frąckowiak, p. Anetę Jankowską-Łukomską i p. Monikę Siwek. Gratulujemy i życzymy wielu satysfakcjonujących działań!

G2
Uczniowie