Uczniowie na wykładach z filozofii i etyki na Wydziale Nauk Społecznych UAM

11.04.2014 r.

9 kwietnia grupa uczniów pod opieką pani Anny Czerwińskiej wzięła udział w wykładach organizowanych przez Wydział Nauk Społecznych UAM w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki. Wykłady były różnorodne i interesujące, a dotyczyły tematów z zakresu filozofii i etyki. Pierwsi dwaj prelegenci wspomagali się prezentacją multimedialną. Wykład dr. Mariusza Szynkiewicza dotyczył etyki w nauce i sposobów jej łamania. Mówca przedstawiał nam je na konkretnych przykładach, m.in. "lekarzy" Trzeciej Rzeszy. Poznaliśmy wiele przypadków nagannych postaw uczonych. Druga część, poprowadzona przez dr. Mateusza Boneckiego, nosiła tytuł "Jaki jest biznes w etyce". Wykładowca przedstawił nam mity o biznesie i braku etyki w nim, np. „przedsiębiorstwo jest nastawione tylko na zysk”. Obalaliśmy je przy pomocy bardzo ożywionej dyskusji z uczestnikami wykładu. Ostatni wykład poprowadził dr Marek Woszczek. Dotyczył on związków partnerskich osób różnych i jednej płci z punktu widzenia historyka i znawcy kultury. Doktor opowiedział o różnorodności istniejących rodzajów związków znanych ludzkości, pitagorejskich i stoickich poglądach na miłość oraz rozwoju małżeństwa po powstaniu chrześcijaństwa. Udowodnił nam, że uprzywilejowana pozycja małżeństwa to sytuacja stosunkowo niedawna. Dowiedzieliśmy się, że związki znane starożytnym Grekom nie miały praktycznie nic wspólnego ze współczesnym małżeństwem. Przedstawił także swoje poglądy na "prawo naturalne". Każda część wykładów była bardzo ciekawa. Wróciliśmy z UAM przekonani, że takie wyjścia powinny odbywać się jak najczęściej. 

             

 

 

Kornelia Głowacka, Jakub Lesiński
Uczniowie