Uczniowie G2 w Młodzieżowej Radzie Miasta

30.01.2015 r.

W ubiegłym tygodniu odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Jest to organ reprezentujący młodych ludzi przy władzach samorządowych. Młodzi radni mogą przedstawiać swoje propozycje oraz wypowiadać się przy podejmowaniu przez Radę Miejską uchwał dotyczących młodzieży. Kadencja trwa 2 lata. Spośród naszych uczniów do MRM weszli: Oliwia Miłek 3a, Rebecca Montanaro 2g, Oliwia Kruger 3e, Michał Jelinski 3e oraz Łukasz Kalinowski 2c. Funkcję opiekuna pełni w obecnej kadencji p. Michał Szwacki (radny). Gratulujemy i życzymy zrealizowania wielu ciekawych inicjatyw! 
 

Jolanta Walczak
Uczniowie