Uczestnicy projektu Comenius rozmawiali o Unii Europejskiej

16.01.2014 r.

Na kolejnym spotkaniu uczestników projektu Comenius mówiliśmy o Unii Europejskiej. Jako beneficjenci jednego z unijnych programów ("Uczenie się przez całe życie") i obywatele Unii powinniśmy znać jej historię, struktury i cele. Przybliżyła je p. Małgorzata Szymankiewicz. Po obejrzeniu prezentacji uczniowie w małych grupach rozwiązywali zadania testowe, w których znalazło się wiele pytań sprawdzających wiedzę o Unii i krajach członkowskich. Na następnych zajęciach dotyczących tej tematyki (za dwa tygodnie) rozwiązywanie testu będzie kontynuowane, dowiemy się też, który zespół uczniów najlepiej go rozwiązał...
Również dziś uczniowie zapoznali się z kolejnym czekającym ich zadaniem, nad którego realizacją czuwa p. Justyna Szczodrak. Zadanie to nawiązuje do zagadnienia wielojęzyczności w Unii Europejskiej. Polega ono na opracowaniu wielojęzycznego EKO-słowniczka. Każdy z uczestników projektu wybierze interesujący go obszar tematyczny (przykłady przygotowała p. J. Szczodrak), opracuje tłumaczenie terminów na wybrany język obcy i przedstawi zestaw słówek w formie wizualnej.

Magdalena Madajczyk-Głowacka koordynator projektu
Uczniowie