Uczestnicy projektu Comenius na spotkaniu z lasem i zwierzętami w Gołuchowie

12.02.2015 r.

W środę uczestnicy projektu byli na wycieczce w Gołuchowie. Celem wyprawy był Ośrodek Kultury Leśnej. Od 1 stycznia 1987 roku funkcjonuje on jako jednostka samodzielna w strukturach Lasów Państwowych. Zajmuje powierzchnię blisko 200 ha i organizacyjnie jest to Park-arboretum na terenie, którego znajdują się zabytkowe obiekty: "Kasa" – siedziba administracji OKL, ''Oficyna", ''Dybul" oraz budynki podworskie, które stanowią kompleks wystawienniczo-edukacyjny. Polacy i goście zwiedzili Muzeum Leśnictwa, gdzie znajduje się stała wystawa z zakresu przyrodniczych podstaw leśnictwa zatytułowana „Spotkanie z lasem".  Na wystawie „Spotkanie z lasem" las jest ukazany jako zjawisko geograficzne, ekologiczne, botaniczne oraz jako obiekt ochrony przyrody. Na ekspozycji można zobaczyć siedliska leśne wraz z kolekcją profili glebowych, podstawowe typy próchnicy leśnej, zapoznać się z glebotwórczą rolą lasu, różnorodnością pokrywy dna lasu, typami budowy pionowej drzewostanów oraz rodzajami zadrzewień. Część ekspozycji poświęcona jest gatunkom drzew leśnych występującym w polskich lasach. Znajdują się tu zestawy dendrologiczne ukazujące wszystkie części budowy morfologicznej drzew takie jak: kwiaty, liście, pędy, nasiona, owoce, szyszki, siewki, korę oraz próbki drewna. W celach porównawczych wystawiane są makiety eksponujące trzy formy zagospodarowania terenu. Są to: rezerwat leśny, obszar względnej równowagi biologicznej oraz obszar ekologicznego zagrożenia. Największe emocje wzbudziły odwiedziny w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt. Jej utworzenie w 1977 roku wynikało ze wzrostu populacji żubra i konieczności tworzenia nowych, rozproszonych ośrodków hodowlanych. Pokazowa Zagroda Zwierząt jest zlokalizowana w kompleksie leśnym przylegającym do parku-arboretum. Zajmuje powierzchnię ponad 20 ha ogrodzonego terenu. Żyją w niej żubry, koniki polskie, daniele i dziki. 
Z dużym zaintresowaniem nauczyciele i uczniowie obejrzeli też ekspozycję czasową - malarstwa artysty malarza Józefa Gałązki. Ten dzień był bardzo obfity w nowe wiadomości ściśle związane z tematem projektu. Resztę dnia i wieczór młodzież spędziła w rodzinach. 

 

 

Jolanta Walczak
Uczniowie