NA WYDZIALE NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA UAM

15.06.2013 r.

Dnia 14 czerwca członkowie warsztatów dziennikarskich z Gimnazjum nr 2 oraz wraz z p. dyrektor Jolantą Walczak, p. Katarzyną Pilarską i p. Anną Wodzyńską-Skotarczak udali się na Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Przewodnikiem był p. dr Mikołaj Tomaszyk, który na początku krótko opowiedział o historii powstania całego kompleksu. Następnym punktem, a zarazem najważniejszą kwestią w trakcie tego wyjazdu było spotkanie z prodziekanem p. dr. Tomaszem Brańką. Wtedy zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa a Gimnazjum nr 2 w sprawie utworzenia klasy o profilu „Bezpieczeństwo narodowe”. Była to też okazja do wysłuchania krótkiego wykładu, w którym pan prodziekan przedstawił realną pracę dziennikarza – satysfakcję, jaką ona daje, lecz również czekające trudności. Później p. Tomaszyk oprowadził uczestników po budynku wydziału. Pokazał studio telewizyjne, a także radiowe, w którym studenci mają okazję wykorzystania swoich wiadomości w praktyce. W studiach tych często goszczą profesjonaliści nagrywający swoje materiały. Ponadto można było zobaczyć bibliotekę, salę informatyczną, a także miejsca, gdzie studiujący spędzają czas wolny i mogą odpocząć. Wycieczka była bardzo udana. Jestem przekonany, że teraz niejeden z nas pragnie w przyszłości studiować na tym wydziale.

Jakub Kosmaczewski
Uczniowie