Tolerancja w naszym życiu - warsztaty

23.11.2013 r.

Szkolny konkurs na najciekawsze  przedstawienie w formie plastycznej TOLERANCJI odbył się 19 listopada w holu szkoły. Młodzież pracowała przez 1,5 godziny nad swoimi koncepcjami w piętnastu klasowych zespołach. Pracę poprzedziła krótka dyskusja nad tym pojęciem i pogadanka pedagoga szkolnego – organizatorki tej formy pracy z młodymi ludźmi. Ponad czterdzieścioro uczniów stworzyło swoje wyobrażenia TOLERANCJI. Przeważały plakaty, jedna praca miała formę trójwymiarową. W piątek 22 listopada nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu. Pierwsze miejsce zajęły zespoły klas 2f i 3c, drugie miejsce klasa 2c z udziałem jednej uczennicy klasy 3e , trzecie zespoły klas 1h i 3b. Najcenniejszą w konkursie okazała się jednak wspólna dobra zabawa przy realizowaniu własnych pomysłów i współpraca, która oprócz efektów w postaci konkretnych wytworów plastycznych przyniosła refleksję nad znaczeniem tolerancji w codziennym życiu. 

Ewa Jakubowska
Uczniowie