"To ambasadorzy sztuki muzycznej"

26.10.2012 r.

W naszej Szkole od kilku tygodni odbywały się gorące przygotowania do udziału Szkolnego Zespołu Muzycznego PIANO - FORTE w niecodziennym Koncercie. Młodzież na pozalekcyjnych zajęciach muzycznych wraz ze swoim dyrygentem Panią Dorotą Muchą poznawała utwory muzyczne, którymi były znane melodie filmowe Johna Williama, jak Double Trauble, Dry Your Tears, Afrika, Suita z Harry'ego.

Projekt przewidywał współpracę kilku chórów młodzieżowych i orkiestry studentów Poznańskiej Akademii Muzycznej w Poznaniu pod dyrekcją Adam Domurata. Pomysłodawcą projektu jest studentka - Patrycja Kubiak. Próby wszystkich zespołów odbywały się na terenie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

II Koncert Charytatywny DRY YOUR TEARS CoOperate Orchestra dla SANCTUARY FOR KIDS odbył się 26 października 2012r. w Poznaniu - Aula Nowa. Jego głównym celem była zbiórka środków finansowych na podstawowej potrzeby dla dzieci z Afryki. Miłym zaskoczeniem dla organizatorów było przybycie na Koncert dużej ilości publiczności. Niestety, wiele osób musiało zrezygnować z wysłuchania swoich ulubionych melodii filmowych, gdyż nie wpuszczono ich na widownię ze względów bezpieczeństwa.

Patrycja Kubiak podczas przywitania przybyłych gości, dyrektorów szkół, z których chóry wzięły udział w Projekcie, poinformowała wszystkich, że organizatorzy już przewidują drugą edycję tego Koncertu.

Od pierwszej nuty Koncert był wyjątkowy. Wszyscy wykonawcy, a było ich ponad sto dziewięćdziesięcioro pięcioro osób, emanowali radością. Między zespołami chóralnymi a dyrygentem odczuwalna była niewidzialna nić współpracy. To filmowe muzykowanie sprawiło, że publiczność wprowadzona została w inny, lepszy świat i doznała pozytywnych przeżyć. Każdy ze słuchaczy miał niecodzienną okazję zobaczyć oczami wyobraźni swoje ulubione filmy.

Zespoły wokalne biorące udział w Projekcie - Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Kurpińskiego w Poznaniu, Szkolny Zespół Muzyczny PIANO - FORTE Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Luboniu, Chór Mieszany PSM II stopnia im. Fryderyka Chopina w Poznaniu - z niezwykłą precyzją realizowały swoje partie pod dyktando dyrygenta - Adama Domurata. Robiły ogromne wrażenie. W ich wspólnym śpiewie widoczne było duże zaangażowanie. Śmiało można powiedzieć: "To ambasadorzy sztuki muzycznej. Swój talent potrafią wykorzystać w tak szlachetnej idei".

By został ślad po tym wspaniałym przedsięwzięciu, wszyscy wykonawcy uczestniczyli we wspólnej fotografii.

Dorota Mucha
Uczniowie