Teatralne przechadzki

4.02.2016 r.

W dniu 4 lutego przed uczniami klasy 2f swoje podwoje otworzył Teatr Polski w Poznaniu. W przechadzkach teatralnych towarzyszyły im nauczycielki Magdalena Madajczyk-Głowacka i Paulina Hącia. Celem odwiedzin było poznanie bogatych dziejów teatru i jego zaplecza. Uczestnicy mogli zajrzeć w miejsca niedostępne dla widzów, jak aktorska garderoba, rekwizytornia czy pierwsza w Polsce obrotowa scena (dziś już traktowana wyłącznie jako zabytek), obejrzeć elementy scenografii na trzech scenach teatru, przyjrzeć się pracy działu technicznego, dowiedzieć się, jak wygląda praca aktora i jak dobierany jest repertuar oraz jakie projekty realizuje ta instytucja. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali wszystkich wyjaśnień, zadawali pytania. Zdobyta wiedza utrwali ich wiedzę o teatrze, pomoże im w wykonaniu zadania domowego- napisania sprawozdania z wycieczki oraz, mamy nadzieję, zachęci do odwiedzin w teatrze w roli widza. 

Magdalena Madajczyk-Głowacka
Uczniowie