SZKOŁO, POMÓŻ I TY!

22.10.2013 r.

Już po raz ósmy uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji charytatywnej "Szkoło, pomóż i Ty". Tegoroczna akcja stawiała za cel pomoc 18- letniemu chłopcu, który w wyniku nieszczęśliwego wypdku stracił palce prawej dłoni. Chłopiec pragnie kontynuować naukę w technikum, aby móc w przyszłości być aktywnym zawodowo i pracować, jak inni młodzi ludzie. Koszt protezy kilkakrotnie przekracza możliwości finansowe rodziców. My, kupując tematyczne kalendarzyki - cegiełki (dotyczyły stolic świata, pisowni wyrazów, wzorów matematycznych, dat historycznych), wspólnie wkraczaliśmy w świat ogromnych wartości, jakimi są otwartość na problemy drugiego człowieka, życzliwość, sprawiedliwość, a przede wszystkim dobroć. Koordynatorem akcji była p. Aneta Łukomska, która podczas lekcji wychowawczych uczy nas pozytywnego stosunku do potrzebujących i cierpiących. Dziękujemy wszystkim uczniom za wielkie zaangażowanie i ofiarność.

Patryk Matusiak
Uczniowie