Szkolny Budżet Obywatelski w naszej szkole!

10.05.2022 r.

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „DziałaMY - program rozwoju edukacji obywatelskiej w Wielkopolsce” realizowanego przez Stowarzyszenie CREO i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

W ramach projektu uczestniczyliśmy w cyklu warsztatów obywatelskich:

• warsztaty przygotowujące do tworzenia własnych projektów obywatelskich i społecznych, w tym debat 
• warsztaty na temat starości z wykorzystaniem kombinezonu starości 
• warsztaty na temat niepełnosprawności z wykorzystaniem wózka inwalidzkiego 
• warsztaty przygotowujące do zorganizowania szkolnego budżetu obywatelskiego .

Na terenie szkoły zrealizowaliśmy także akcje wolontariackie o charakterze społecznym 
i obywatelskim. 

Teraz czas na tzw. Szkolny Budżet Obywatelski (SBO). 

Poprzez portal  http://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo
 uczniowie będą mogli elektronicznie zgłaszać swoje propozycje miniprojektów o wartości do 1000 zł.

Może to być sprzęt lub wyposażenie ważne z punktu widzenia potrzeb społeczności szkolnej służące celom edukacyjnym, sportowym, rekreacyjnym itd. Po weryfikacji zgłoszonych pomysłów zorganizujemy w naszej szkole głosowanie, a zwycięski projekt zostanie zrealizowany jeszcze w tym roku. 

Zgłaszanie wniosków (pomysłów) będzie możliwe online w terminie od 09.05.2022 do 23.05.2022.

Więcej informacji o naszej szkolnej edycji SBO można znaleźć pod linkiem:
https://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo/articlesView,168,39,Szkolny-Budzet-Obywatelski-2022---SP-5-Lubon,PL

Projekt „DziałaMY” jest realizowany z dofinansowaniem ze środków programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Serdecznie zachęcamy WAS-drogie Koleżanki i Koledzy do zgłaszania pomysłów na miniprojekty 
a następnie do wzięcia udziału w głosowaniu. 
Każdy głos ma znaczenie!

 

NA ZDJĘCIACH - NASZE DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA.                                                                                                               

Monika Siwek, członkowie projektu
Uczniowie