Szkolenie dla liderów Motylego Wolontariatu

25.09.2018 r.

W dniach 21-23.09 w Giewartowie odbyło się szkolenie organizowane w ramach projektu „Liderzy Motylego Wolontariatu w posłudze ludziom”. Udział w nim wzięli przedstawiciele wielkopolskich szkół. Naszą reprezentowali: koordynator SKW i uczennica – Joanna Hawrusik z klasy VIIa. W ramach szkolenia odbyły się warsztaty z komunikacji interpersonalnej, elementów fundraisingu oraz kwestii organizacyjnych SKW. Nie zabrakło też czasu na wspólne „motylowe warsztaty” oraz wymianę dobrych praktyk przy projektowaniu przykładowego wydarzenia w szkole. Wróciliśmy pełni pomysłów i chęci współpracy.
Zapisy do SKW dla nowych członków zaczynają się od 1.10. W przyszłym tygodniu będzie pierwsze obowiązkowe spotkanie dla wolontariuszy – szczegóły już wkrótce! 

                 

Paulina Hącia
Uczniowie