Szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli

31.08.2017 r.

Wszyscy nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W ostatnich dniach wakacji całe grono pedagogiczne wzięło udział w specjalistycznym szkoleniu. Miało ono charakter warsztatowy, a nauczyciele chętnie uczestniczyli w ćwiczeniach! W razie wypadku, przed dotarciem fachowej pomocy medycznej, nikt nie będzie miał wątpliwości, jak pomóc naszym uczniom. 

G2
Uczniowie