Świetny list Dominiki

16.12.2014 r.

Dominika Jaśkowiak z klasy 3c otrzymała wyróżnienie w konkursie adresowanym do uczniów wielkopolskich gimnazjów "Gimnazjaliści listy piszą..." Jego organizatorem były Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Pracę Dominiki zauważono wśród 450 prac! Uznano, że to jeden z listów, który - wg jury - oprócz poprawnej formy literackiej (poprawność językowa, ortograficzna,  pisownia grzecznościowych zwrotów) zawierał w sobie przekaz pozytywnych wartości, uczuć i wrażliwości. Gratulujemy! 

                        

 

Jolanta Walczak
Uczniowie