SUKCES W MIEJSKIM KONKURSIE EKOLOGICZNYM

30.05.2013 r.

Nasi uczniowie odnieśli sukces w Miejskim Konkursie Ekologicznym, który przebiegał pod hasłem "Wodny świat Ziemi". Jego celem było motywowanie młodzieży szkolnej do wzbogacania wiedzy i działań na rzecz ochrony środowiska oraz uwrażliwianie na piękno przyrody. Najpierw uczniowie sprawdzali swą wiedzę w etapie szkolnym. Następnie rywalizowali w finale, który odbył się w Gimnazjum nr 1 w Luboniu. Składał się z dwóch niezależnych części: ekologicznej i plastycznej. Okazało się, że  wiadomości i świadomość ekologiczna naszych gimnazjalistów zasługują na szóstkę! Karolina Tórz (3f) zdobyła pierwsze, a Karolina Paszek (3f) - trzecie miejsce. Karolina Tórz wykonała prezentację multimedialną na temat: ”Hydroidea- człowiek a zasoby wodne Ziemi”, natomiast Karolina Paszek - na temat: ”Ochrona terenów wodonośnych”. Oceniano treść, własne ujęcie tematu, wkład pracy i pomysłowość w wykonaniu. Przypominam, że dziewczyny wcześniej przygotowały świetną debatę poświęconą recyklingowi. Obie są ekspertkami w dziedzinie ekologii. Ich zwycięstwo w konkursie było w pełni zasłużone. Za swoje prace konkursowe otrzymały nagrody (słuchawki) i upominki( książki o tematyce przyrodniczej) od organizatorów i sponsorów konkursu ( UM w Luboniu, Stowarzyszenia „Luboń dla Środowiska”). Wręczenie nagród odbyło się 28 maja 2013 r. Uczestniczyli w nim: p. Irena Skrzypczak (radna powiatowa), p. Wanda Suleja- Kot (radna), p. Marek Samulczyk (przewodniczący Rady Miasta), p. Jan Błaszczak (PTTK) oraz p. Urban (dyrektor Kom - Lubu). Prace plastyczne na temat: „Nie znikaj- bioróżnorodność i specyfika zbiorników wodnych Lubonia” na konkurs oddały: Iza Stawicka (3f), Dagmara Czajka (3d), Ola Kowańska (1f) - dziewczyny otrzymały drobne upominki za udział w konkursie. Serdeczne gratulacje dla trzecioklasistek oraz dla ich nauczycielek - p. Joanny Taberskiej oraz p. Lidii Potockiej-Kaczmarek.

Jolanta Walczak
Uczniowie