Stypendyści i nagrody Miasta

14.10.2015 r.

13 października w Ośrodku Kultury w Luboniu odbyła się uroczystość związana z nadchodzącym Dniem Edukacji Narodowej. Uczestniczyli w niej dyrektorzy i nauczyciele lubońskich placówek oświatowych oraz uczniowie - stypendyści Miasta Luboń i ich rodzice. Nagrodę Miasta otrzymały p. Małgorzata Szymankiewicz, p. Aneta Jankowska-Łukomska, p. Magdalena Przybylska i p. dyrektor Jolanta Walczak. Z wielką satysfakcją oklaskiwaliśmy naszych uczniów i asolwentów, którym przyznano stypendium 2015/2016 za osiągnięcia artystyczne, naukowe lub sportowe. Gratulacje dla Anity Chudy, Michaliny Matuszczak, Igi Skrzypczak, Soni Jankowskiej, Gabrysi Graś, Basi Szulc, Mai Zielińskiej, Mariusza Dotki i Krzysztofa Witkowskiego. Życzymy wielu kolejnych sukcesów!

G2
Uczniowie