Spotkanie zawodoznawcze z kuratorem sądowym

4.12.2012 r.

4 grudnia 2012 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Poznajemy zawody". Tym razem gościliśmy przedstawiciela zawodu kuratora sądowego.

Mama naszego ucznia przybliżyła nam specyfikę swej pracy. Dowiedzieliśmy się, że można zostać kuratorem sądowym zawodowym dla dorosłych, kuratorem sądowym zawodowym rodzinnym, a można również pełnić zadania w obu pionach, ale społecznie.

Jednym z zadań rodzinnych kuratorów sądowych jest sprawowanie nadzorów w sprawach, w których sąd ograniczył rodzicom władzę rodzicielską nad dziećmi, a także współpraca z jednostkami pomocy społecznej w sprawach opiekuńczych małoletnich umieszczonych w środowisku zastępczym. Niejednokrotnie udają się na wywiady środowiskowe do spraw objętych postępowaniem wykonawczym. Z kolei kuratorzy sądowi dla dorosłych sprawują dozory (nadzór w przypadku małoletnich) wobec osób poddanych okresowi próby, w związku z zastosowaniem np. warunkowego umorzenia postępowania karnego czy warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności.

Dziękujemy Pani Ewie Fons za wiele interesujących informacji na temat zawodu.

Uczniowie