Spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Mechanicznych

16.12.2014 r.

Spotkanie z Zespołem Szkół Ekonomicznych z Poznania zaplanowaliśmy na 16 grudnia. Tego dnia przedstawiciele szkoły wraz z p. dr inż. Patrycją Leciej zaprezentowali nam ofertę edukacyjną placówki, w której się uczą. Szkoła realizuje bogaty program nauczania i zajęć pozalekcyjnych. Klasy, w których nasi uczniowie mogą od września 2015 roku podjąc naukę to: sportowo-obronna (przedmioty rozszerzone:  wiedza o społeczeństwie, geografia; przedmiot punktowany: wiedza o społeczeństwie, język obcy, geografia; dodatkowa godzina: wychowanie fizyczne); policyjna (przedmioty rozszerzone:  wiedza o społeczeństwie, geografia, przedmiot punktowany: wiedza o społeczeństwie, język obcy, geografia, dodatkowa godzina: wychowanie fizyczne; patronat nad klasą sprawuje Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu; psychologiczno - pedagogiczna: przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, biologia; przedmiot punktowany: wiedza o społeczeństwie, język obcy, biologia, program tej klasy przygotowywany jest w formie innowacji pedagogicznej, patronat nad klasą sprawuje:
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej; technikum mechaniczne- technik optyk: przedmioty rozszerzone: fizyka, język angielski; przedmiot punktowany: informatyka, język obcy, fizyka; nauka na tym kierunku przygotowuje do pracy w zakresie optyki okularowej, umożliwiając  zdobycie państwowych uprawnień i dyplomu technika; technik mechanik- klasa strażacka: przedmioty rozszerzone: fizyka, język angielski, przedmiot punktowany: informatyka, język obcy, fizyka, nauka na tym kierunku przygotowuje do pracy w zakresie optyki okularowej, umożliwiając  zdobycie państwowych uprawnień i dyplomu technika; technik mechatronik: przedmiot rozszerzony: fizyka, język angielski, przedmiot punktowany: informatyka, język obcy, matematyka. Szkoła umożliwia zdobycie państwowych uprawnień oraz tytułu technika. Po ukończeniu technikum można kontynuować naukę w tej specjalności na studiach wyższych, np. Politechnice Poznańskiej.  

Adrian Wojtysiak, IIId
Uczniowie