Spotkanie z przedstawicielami V LO w Poznaniu

19.11.2012 r.

"Ucząc innych, uczymy się sami..."

19 XI 2012 r. w naszej szkole w ramach doradztwa zawodowego prowadzonego przez Panią Anetę Łukomską gościliśmy przedstawicieli IV LO im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu.

Absolwentka naszego gimnazjum Kinga Skobiej wraz z dwójką przyjaciół z klasy w bardzo zachęcający i wyczerpujący sposób opowiadała o placówce, w której na co dzień zdobywa wiedzę. Nasi gimnazjaliści otrzymali ulotki przedstawiające ofertę edukacyjną szkoły.

V LO należy do czołówki liceów poznańskich. Uznawane jest za szkołę przyjazną, w której panują życzliwe stosunki między młodzieżą a kadrą pedagogiczną. Szkoła od wielu lat prowadzi międzynarodową współpracę i wymianę młodzieży ze szkołami średnimi. Dysponuje dobrze wyposażonymi gabinetami przedmiotowymi oraz pracowniami informatycznymi. Placówka umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia liceum oraz przystąpienia do egzaminu maturalnego, rozwija zainteresowania uczniów poprzez różne formy pracy pozalekcyjnej, wspomaga wychowawczą rolę rodziny, utrzymując stały kontakt z rodzicami (opiekunami) uczniów.

Dziękujemy przedstawicielom V LO w Poznaniu, a także Pani Izabeli Lenartowicz za współpracę oraz przygotowanie młodzieży do poprowadzenia spotkania.

Paweł Antuchowski, klasa III g
Uczniowie