Spotkanie wolonatariusze

27.09.2017 r.

3.10 o godz. 17.30 odbędzie się spotkanie wolontariuszy z udziałem koordynatora wolontariuszy Hospicjum Palium w Poznaniu, p. Barbarą Grochal. Zapraszamy osoby już należące do Szkolnego Koła Wolontariatu i te, które chcą działać na rzecz innych. Dla członków SKW obecność obowiązkowa.
 

Paulina Hącia
Uczniowie