Spotkanie Szkolnego Koła Wolontariatu

5.10.2017 r.

3 października odbyło się spotkanie Szkolnego Koła Wolontariatu. Wzięła w nim udział koordynatorka wolontariuszy Hospicjum Palium w Poznaniu, p. Barbara Grochal. Opowiedziała o pracy wolontariuszy i akcjach, które są realizowane na rzecz poznańskiego hospicjum. Już od poniedziałku będą dostępne deklaracje dotyczące przystąpienia do SKW. Szukajcie ich w szkolnej bibliotece. Należy je zwrócić do końca października. Zachęcamy do przyłączenia się wszystkich, którym nie są obojętne potrzeby innych. 

Paulina Hącia
Uczniowie