Spotkania z uczniami poznańskich szkół ponadgimnazjalnych

15.11.2016 r.

W ostatnim tygodniu miały miejsce w naszej szkole dwa spotkania zawodoznawcze. Odwiedzili nas przedstawiciele Zespołu Szkół Geodezyjno - Drogowych z Poznania Krzysztof Flagmański i  Filip Konieczny z kolegą. Nasi absolwenci przedstawili nam ofertę szkoły, do której uczęszczają. Placówka posiada trzy nowoczesne pracownie komputerowe i studio telewizyjne, pełnowymiarową salę gimnastyczną, przy szkole funkcjonuje internat. Zajęcia odbywają się w godz. 7.10 - 16.00. Dla uczniów ZSZ zapewniają zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych. Uczniowie aktywnie uczestniczą w rozgrywkach sportowych: koszykówce, siatkówce, piłce nożnej, w zawodach biegowych i tanecznych. Szkoła współpracuje z firmą STRABAG i SKANSKA w zakresie zatrudnienia absolwentów technikum, a także z  19 Samodzielnym Oddziałem Geograficznym w Lesznie - klasy wojskowe, klubami sportowymi Energetyk Poznań - klasa sportowa siatkówka, OPEN DANCE P-ń - klasa sportowa taniec. Szkoła nawiązała też stałą współpracę w zakresie wymiany młodzieży z podobną jednostką w Niemczech. Jest ośrodkiem Egzaminacyjnym dla młodzieży kształcącej się w zawodach: technik geodeta, technik drogownictwa, mechanik pojazdów samochodowych. Druga szkoła, którą reprezentował Marcin Marciniak - nasz absolwent  - to Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 im. Henryka Zygalskiego. Placówka oferuje kształcenie w zawodach: technik elektronik, technik elektryk, technik energetyk, technik informatyk. Poznański "Energetyk" wyróżnia innowacyjne podejście do kształcenia z poszanowaniem dla wieloletniej tradycji. Technikum Energetyczne od wielu lat utrzymuje wysoki poziom nauczania. O jakości edukacji w ZSE Nr 1 świadczą m.in.: liczne sukcesy uczniów w olimpiadach technicznych, nagrody Miasta Poznania za osiągnięcia w nauce, Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów, stuprocentowa zdawalność egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016, bardzo wysoka, wahająca się w granicach 92%-100%, zdawalność egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2015/2016, a także srebrna tarcza w Rankingu Perspektyw 2016. Uczniowie zapraszają do kontynuowania nauki w tych szkołach. 

Tymoteusz Cieślak, klasa 3a
Uczniowie