SPORTOWY OKRĄGŁY STÓŁ - POŚWIĘCONY LEKCJOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

25.09.2013 r.

25 września odbyła się kolejna szkolna debata. Była ona jednym z zadań w programie "WF z klasą". Poświęciliśmy ją lekcjom wychowania fizycznego. Postanowiliśmy ocenić zajęcia, które odbywają się w szkole i poszukać takich rozwiązań, które sprawią, że staną się one jeszcze lepsze, atrakcyjniejsze, bardziej odpowiadające potrzebom i gustom nastolatków. W sali gimnastycznej ustawiono ławki na kształt prawdziwego Okrągłego Stołu. Zasiedli przy nim przedstawiciele wszystkich klas. Obecne były p. Jolanta Walczak, p. Katarzyna Pilarska i wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego. Debatę prowadzili p. Michał Garstkiewicz i p. Marcin Zabłocki. Okazało się, że uczniowie mają sporo do powiedzenia. W grupach pierwszo-, drugo- i trzecioklasisów zapisali swoje spostrzeżenia, a następnie przekazali je innym. Głos mogli zabrać gimnazjaliści zajmujący miejsca na widowni. Ci uczniowie swoje opinie wyrażali także za pomocą zielonych lub czerwonych kartoników. Czas płynął bardzo szybko. Musieliśmy zakończyć debatę, ale dyskusja trwa! Miejscem, w którym m. in. będzie można się wypowiedzieć, jest blog założony dla potrzeb programu. Dostęp do niego będzie odbywał się poprzez naszą stronę internetową. Dziękujemy organizatorom spotkania oraz uczestnikom.

G2
Uczniowie