SOS – Sportowy Okrągły Stół

20.11.2014 r.

Dnia 18 listopada 2014 r. w ramach realizacji programu „WF z klasą”, organizowanej przez CEO (Centrum Edukacji Obywatelskiej), odbyła się debata na temat zajęć wychowania fizycznego. Spotkanie zorganizowano w malej salce gimnastycznej w hali Losir w obecności dyrekcji Gimnazjum nr 2, psychologa oraz zespołu nauczycieli wychowania fizycznego. Po krótkim wstępie p. Michała Garstkiewicza dotyczącym założeń oraz celu programu rozpoczęliśmy debatę. Reprezentanci poszczególnych klas podzieleni wg poziomów nauczania zaczęli od przelania na papier wartościowych i ważnych dla nich spraw związanych z wychowaniem fizycznym. W dalszej części debaty uczniowie rozwijali hasła umieszczone przez nich na tablicach oraz dyskutowali między sobą nad ich zasadnością. Zarówno pierwszoklasiści jak i trzecioklasiści starali się w kulturalny sposób zwrócić uwagę, co można by w przyszłości zmienić, by nasz wf stał się atrakcyjniejszy, a liczba niećwiczących zmalała.
Debatę uważam za udaną. Uczniowie nie bali się wyrażać swojej szczerej opinii. Pani Dyrektor oraz nauczyciele wysłuchali uczniowskich postulatów z uwagą . Na pewno takie spotkanie było dobrą okazją do przemyśleń i wprowadzi wiele pomocnych zmian. 

Michał Garstkiewicz
Uczniowie