Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2020/2021.

8.10.2020 r.

30 września 2020 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Każda klasa podczas godziny z wychowawcą głosowała na wybranego kandydata. Przypomnę, iż Samorząd Uczniowski to zrzeszenie uczniów danej szkoły powoływane w celu rozwiązywania zadań dotyczących życia szkolnego uczniów.
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły, ktr w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli. Zasady  wzborów są ściśle ustalone w regulaminie samorządu uczniowskiego, który jest uchwalany przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym głosowaniu.
Wyniki przedstawiają się następująco: 
Przewodniczącą naszej szkoły jest Martyna Chudzińska, jej zastępcą Jagoda Stando oraz Julia Cierniak. Piotr Przybysz będzie reprezentował klasy 0-3.
Wspierać w działaniach będą opiekunki: p.Aneta Łukomska, p.Paulina Zielińska i p.Anna Fedejko.

Gratulujemy wybranym i życzymy powodzenia w pracy na rzecz społeczności Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu.


 

Maja Nowacka, Patrycja Krakowska, klasa 8a
Uczniowie