RZUTNIKI MULTIMEDIALNE OD FUNDACJI

12.11.2013 r.

Warszawska Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza przekazała naszej szkole dwa nowe rzutniki multimedialne. Niebawem zostaną zainstalowane w salach lekcyjnych i będą wykorzystywane podczas zajęć. Na co dzień Celem Fundacji jest podejmowanie działań społecznie użytecznych w zakresie wychowania poprzez różne formy edukacji, bliskie tradycji wychowania i kształcenia w szkołach pijarskich. Otacza bezpośrednią pomocą materialną dzieci ze środowisk ubogich i szczególnie zagrożonych oraz pozyskuje i przekazuje środki finansowe na wyposażenie, rozbudowę i budowę szkół. My bardzo cieszymy się z pomocy udzielonej Gimnazjum. Serdecznie dziękujemy Fundacji i Prezesowi Zarządu o. Bogdanowi Dufaj. 

Jolanta Walczak
Uczniowie