Rozpoczynamy cykl spotkań zawodoznawczych

9.10.2012 r.

W dniu 9.10.2012 roku gimnazjaliści pasjonujący się medycyną i naukami o zdrowiu, w ramach cyklu zajęć zawodoznawczych, mających na celu przybliżenie cech danych zawodów, mieli okazję spotkać się z przedstawicielem zawodów medycznych.

Pani Marzena Janowska, pielęgniarka anestezjologiczna z długim stażem pracy na przeróżnych oddziałach, przybliżyła nam kierunki, na jakich można zdobyć wiedzę na Uniwersytecie Medycznym. Dowiedzieliśmy się, jak trudna jest praca w szpitalu, ile lat trzeba się kształcić, jakich wiadomości i umiejętności wymaga się od studentów medycyny. Poza tym usłyszeliśmy zarówno o wielu pozytywnych, jak i negatywnych cechach zawodu lekarza, pielęgniarki i rejestratorki medycznej.

Na pewno było to cenne spotkanie dla osób marzących o pracy z ludźmi w relacji człowiek - człowiek, chcących pomagać potrzebującym. Mogliśmy z bliska obejrzeć sprzęt, którego używa się w szpitalu, zobaczyć zdjęcia z sali operacyjnej, zadać pytania na każdy interesujący nas temat, a nawet wykonać badanie EKG lub dokonać pomiaru ciśnienia.

Bardzo dziękujemy Pani Anecie Jankowskiej-Łukomskiej za zorganizowanie interesującego, pełnego wiedzy spotkania.

Pani Marzenie Janowskiej życzymy wielu osiągnięć w pracy zawodowej oraz sukcesów w pracy ze studentami Uniwersytetu Medycznego.

Joanna Budniak, kl.3c
Uczniowie