Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

3.09.2012 r.

3 września odbyła się w naszej szkole inauguracja nowego roku szkolnego. O godz. 9.00 w uroczystości uczestniczyli uczniowie klas II i III, a o godz. 10.00 uczniowie klas I.

Młodzież powitali p. Jolanta Walczak oraz wiceburmistrz Rafał Marek. Pan Marek uroczyście wręczył pani Walczak akt powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Luboniu. Rozpoczął się zatem nowy etap funkcjonowania szkoły.

Później przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Joanna Humerczyk (absolwentka naszego gimnazjum) zachęciła młodzież do zainteresowania się działalnością młodych radnych oraz przypomniała, że zbliżają się wybory do RRM.

Następnie uczniowie klas 2a i 2e zaprezentowali program artystyczny, nad którego przygotowaniem czuwali nauczyciele: p. Paulina Hącia, p. Patryk Dondajewski i p. Marcin Zabłocki. Gimnazjaliści wierszami i piosenkami pożegnali się z mijającymi wakacjami i powoli kończącym się latem. Warto podkreślić, że autorką kilku utworów poetyckich była Julia Kolenda ,uczennica klasy IIa. Po przedstawieniu gimnazjaliści udali się na spotkania z wychowawcami.

Życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły dużo siły, sukcesów i zadowolenia całym roku szkolnym 2012/2013.

Paulina Hącia
Uczniowie