Rekrutacja na rok 2020/2021- komunikat

20.04.2020 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. św. Jana Pawła II w Luboniu informuje, że szkoła nie weźmie udziału w drugim etapie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 z powodu braku miejsc w klasach pierwszych. 
Decyzja została podjęta w uzgodnieniu z organem prowadzącym po analizie liczby kandydatów zamieszkałych w rejonie szkoły, którzy zgłosili się w wyniku rekrutacji podstawowej. 

Jolanta Walczak
Uczniowie