Regulamin nauczania zdalnego

24.03.2020 r.

1. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu ma możliwość uczestniczenia w lekcjach zdalnych. W klasach 4-8 wykorzystujemy do tego przede wszystkim aplikację Classroom. Klasy 1-3 pracują głównie w domenie sp5-lubon.pl  .
 

2. Nauczyciel dostosowuje tematykę zajęć, materiały dydaktyczne i zadania do podstawy programowej z danego przedmiotu oraz indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.
 

3. Lekcja trwa 45 minut i rozpoczyna się o godzinie wskazanej w zmodyfikowanym planie lekcji. Prosimy o punktualność!
Uwaga, nauczyciel może dostosować czas przeprowadzania lekcji do potrzeb i możliwości dzieci oraz rodziców  (informuje wtedy wcześniej o zmianie godziny).
 

4. Lekcja może odbywać się przy wykorzystaniu narzędzia Google Hangouts do przeprowadzania rozmów wideo. 
Zachęcamy wszystkich uczniów do skorzystania z takich spotkań online. Jeśli jednak dziecko nie może wziąć w nich udziału, pracuje w oparciu o materiał umieszczony w Classroomie. Jeżeli w czasie lekcji wystąpi problem ze sprzętem lub połączeniem internetowym, uczeń powinien kontynuować pracę w aplikacji. 
 

5.  Zawsze przed lekcją nauczyciel udostępnia uczniom materiały oraz - w przypadku połączeń wideo - przesyła link z zaproszeniem.
 

6. Każdy uczeń i rodzic mają możliwość odbycia dodatkowych konsultacji online z nauczycielem prowadzącym (terminy oraz liczba godzin w tabeli poniżej).
 

7. Podczas zajęć online należy zachowywać się zgodnie z zasadami pracy na lekcji oraz zasadami kultury osobistej.

1) Przebiegiem zajęć kieruje nauczyciel. Uczniowie mają wyłączone mikrofony; wyłącznie nauczyciel może udzielać głosu bądź wyciszać.

2) Uczniowie mogą zadawać pytania na czacie. W odpowiednim momencie nauczyciel udzieli im głosu.

3) Uczniowie nie obrażają słownie ani wpisami innych uczestników lekcji.

4) Podczas zajęć online stanowczo zakazane jest nagrywanie oraz wykonywanie zdjęć. Dopuszczanie się tych czynów jest łamaniem prawa i będzie surowo karane.
 

8. Zachowanie ucznia podczas lekcji online może być oceniane. Nauczyciel ma prawo przyznać mu punkty dodatnie lub ujemne -zgodnie z zasadami oceniania zachowania. 

                    

 

Jolanta Walczak
Uczniowie