Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

14.09.2021 r.

13 września odbyło się pierwsze zebranie Rady Rodziców w nowym roku szkolnym. W czasie spotkania dyrekcji z przedstawicielami wszystkich klas omówiono organizację szkoły i zadania oraz cele planu wychowawczo- profilaktycznego. Rodzice przedstawili swoje uwagi i propozycje. Dokonano również wyboru Prezydium Rady Rodziców na rok 2021/2022:

Przewodniczący: Pan Robert Michalczyk
Zastępca przewodniczącego: Pani Julia Grajkowska
Skarbnik: Pani Magdalena Tomaszkiewicz
Sekretarz/ protokolant: Pani Paulina Stenclik
Komisja rewizyjna: Pani Ewa Wiąckiewicz, Pani Anna Pietrzkiewicz, Pani Iwona Sielska-Kotlarek.


 

Jolanta Walczak
Uczniowie