Przyrodnicze potyczki

16.05.2016 r.

Kolejny raz w naszej szkole odbył się międzyprzedmiotowy konkurs „Przyrodnicze TRIO”.  Do rywalizacji przystąpiło 20 trzyosobowych drużyn. Uczniowie w ciągu 45 minut rozwiązywali zadania otwarte, które sprawdzały wiedzę dotyczącą życia codziennego, np. znajomość znaków ekologicznych, które znajdują się na opakowaniach  powszechnie używanych artykułów, podziału chorób na wywołane przez bakterie, przez protisty i te, których przyczyną są wirusy, umiejętność obliczenia rzeczywistej odległości na podstawie danych odczytanych z mapy. Konkurs nie tylko sprawdzał wiedzę chemiczno- geograficzno-biologiczną, ale dodatkowo kształtował umiejętność pracy w grupie. Wyniki konkursu: 
I miejsce: Zuzanna Gawrysiak, Zuzanna Borowiak, Julia Jędrzejewska 2g; 
II miejsce: Julia Czajkowska, Aleksandra Matusiak, Kinga Buczkowska 2c; 
III miejsce - dwie drużyny: Szymon Bójko, Mateusz Gawrysiak, Maja Zielińska 2g oraz 

Maria Laskus i Mateusz Frąckowiak 3h. Gratulujemy.
Dziękujemy firmie Colian Goplana - sponsorowi nagród!

                            

Joanna Taberska, Aneta Jankowska-Łukomska, Krzysztof Dzydzan
Uczniowie