Przyjmowanie oraz dawanie innym pozytywnych informacji

22.03.2014 r.

18 marca 2014 roku w klasie 2 h odbyły się zajęcia zawodoznawcze pt. "Zaczarowany(a) w zwierzątko".
Ćwiczenia tematyczne miały na celu rozwijanie samoświadomości, przyjmowanie oraz dawanie innym pozytywnych informacji. Nauczycielka zaopatrzyła gimnazjalistów w małe kartki papieru i poleciła wpisać na nich nazwę zwierzęcia, które najbardziej odzwierciedla ich osobę i cechy charakteru. Następnie kartki zostały przekazane  uczniom. Ich zadaniem było dopisanie pozytywnych skojarzeń, które odzwierciedlają to zwierzątko. Kartki bardzo szybko zapełniały się miłymi informacjami. Po wykonaniu zadania prowadząca zachęciła wszystkich siedzących w kole uczniów do podzielenia się refleksjami na temat odczuć spowodowanych treścią otrzymanej kartki. Wszyscy zadowoleni chętnie opowiadali o swoich cechach osobowych i cechach charakteru. Była to wspaniała okazja do integracji uczniów, a także do rozmowy o tym, jak postrzegają nas inni. 

 

Alicja Borysow, kl. 2h
Uczniowie