Projekt "Las, dwa, trzy - matematyczne przygody wśród przyrody"

21.06.2020 r.

W roku szkolnym 2019-2020 oddział przedszkolny w naszej szkole wziął udział w projekcie "Las, dwa, trzy - matematyczne przygody wśród przyrody". Dzieci poznawały świat matematyki poprzez obcowanie z przyrodą, prowadziły obserwacje przyrodnicze, pracowały na materiałach naturalnych. Najmłodsi z pasją i zaangażowaniem realizowali zadania. Projekt ten oprócz walorów edukacyjnych związanych z przyrodą i matematyką uwrażliwiał dzieci na potrzebę dbania o przyrodę w najbliższym otoczeniu. Udział w projekcie był czasem pogłębiania wiedzy, rozbudzania dziecięcej ciekawości oraz fantastycznej zabawy. 

Agata Kozłowska
Uczniowie