Projekt edukacyjny pt. „Od Lenzingen do Sachsenhausen"

27.11.2014 r.

W związku z przypadającą w styczniu 2015 r. 70. rocznicą likwidacji i ewakuacji obozu żabikowskiego nasza szkoła rozpoczęła współpracę z Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie. Cel tej współpracy to zrealizowanie projektu edukacyjnego „Od Lenzingen do Sachsenhausen", którego zadaniem jest wzbudzenie zainteresowania historią ewakuacji obozów hitlerowskich podczas II wojny światowej, zintegrowanie wiedzy szkolnej i pozaszkolnej, wzmacnianie motywacji poznawczej uczniów i uwzględnienie indywidualnych uzdolnień uczniów. Realizację projektu rozpoczęliśmy lekcją muzealną. Wzięła w niej udział klasa I f, która przystąpiła do projektu. Uczniowie wysłuchali wykładu na temat historii obozu i życia więźniów oraz obejrzeli prezentację multimedialną z wykorzystaniem Polskiej Kroniki Filmowej. Na zakończenie lekcji zwiedzili teren obozu i zapalili symboliczny znicz dla upamiętnienia tych, którzy stracili w nim życie. 

 

                                                            

Paulina Hącia i Katarzyna Urbaniak
Uczniowie