Projekt Comenius zakończony

7.09.2015 r.

Oficjalnie 31 lipca br. zakończyliśmy prace w projekcie Comenius „Reagir pour l’avenir” („Działać dla przyszłości”)realizowanym wspólnie ze szkołami partnerskimi z Francji, Hiszpanii, Niemiec ,Rumunii i Włoch. W ramach wspólnego projektu nasi uczniowie i nauczyciele podejmowali wiele zadań przewidzianych  w harmonogramie, mieli możliwość  wyjazdu do tych krajów i przyjmowali partnerów w swoich domach. W ciągu dwóch lat trwania projektu odbyło się osiem spotkań partnerskich, które pozostawiły wspaniałe wspomnienia, wiele nas nauczyły, dały początek nowym znajomościom i przyjaźniom. Pełna dokumentacja przebiegu projektu znajduje się na stronie http://reagirpourlavenir.blogspot.com.
Z przeprowadzonych wśród uczniów i ich rodziców ankiet ewaluacyjnych wyłania się  bardzo pozytywny bilans projektu. Pozostaje mieć nadzieję, że wnioski wynikające z naszych badań, spotkań ze specjalistami i obserwacji będą motorem do działań zmierzających do ochrony i poszanowania  środowiska, w którym żyjemy. Dlatego zachęcam do obejrzenia wideo- przewodnika postaw obywatelskich i proekologicznych, który powstał ze zmontowanych przez ekipę z Hiszpanii scen nagranych w partnerskich szkołach i jest efektem naszych wspólnych poszukiwań. Ten edukacyjny materiał  stanowi jeden z licznych produktów końcowych projektu. Chcemy, aby trafił do jak najszerszego grona odbiorców. Aktorami  w  zarejestrowanych scenkach są uczniowie, myślę, że przekonująco pokazali, jak ważne są nasze właściwe codzienne czynności, małe, a zarazem wiele znaczące gesty… 
Dziękuję za wszelką pomoc i współpracę w realizacji projektu zaangażowanym nauczycielom, uczniom i ich rodzinom, naszym partnerom i instytucjom, które nam pomagały. 

https://www.youtube.com/embed/o_iAmjx4mA8

Magdalena Madajczyk-Głowacka
Uczniowie